wtorek, 27 marca 2012

Trzy granice w jednym miejscu


Trójstyk czyli punkt styku trzech granic: Republiki Czeskiej, Polski oraz Słowacji. Po stronie polskiej znajduje się on w miejscowości Jaworzynka, dokładnie w przysiółku Trzycatek. Do strony czeskiej przylega w miejscowości Herczawa, a Słowację reprezentuję Czarne. Dokładny punkt styku zlokalizowany jest w potoku pod mostem. Trójstyk powstał po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 roku, natomiast do grudnia 2007 r. znajdowały się tam trzy przejścia graniczne. Miejsce to jest oznaczone przez obeliski oraz tablice informacyjne. W Polsce mamy tylko 6 „Trójstyków”, tym bardziej warto odwiedzić to miejsce. Jaworzynka wraz z Koniakowem i Istebną tworzy tak zwaną „Trójwieś”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz